Elektronická korešpondencia

Je bezplatná služba, prostredníctvom ktorej vám budeme zasielať korešpondenciu e-mailom a vzťahuje sa na všetky vaše poistné zmluvy a tiež každú novozaloženú poistnú zmluvu.