> Allianz
Žiadosť servisu
Žiadosť servisu

Vyplňte prosím nasledovné údaje. Políčka označené (*) sú povinné.
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Obchodné meno
Právna forma
Obchodný register
Živnostenský register
Oddiel
Číslo živnostenského registra
Vložka
Obvodný úrad
2. EKONOMICKÉ ÚDAJE
IČO
IČ DPH
3. SÍDLO
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Telefón
Fax
Mobil
E-mail
4. ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Titul
Meno
Priezvisko
Funkcia
5. VEC
Vec
Text
6. PRÍLOHA
Príloha