Potrebujete pomoc?
  • Číslo poistnej zmluvy
  • Nevieme identifikovať klienta
Číslo poistky (poistnej zmluvy) nájdete v korešpondencii od nás. Napríklad pri platbe poistného je to variabilný symbol. Číslo návrhu nie je číslom poistky. Cestovné poistenie nie je možné použiť na registráciu.
Pokiaľ sa Vám zobrazil oznam, že nie je možné identifikovať klienta, pravdepodobne zadané údaje nezodpovedajú poistníkovi na zmluve, alebo email či mobil sú už použité na inom, predtým zaregistrovanom konte.
Potrebujete pomôcť? Zavolajte nám: +421 2 50 122 222