Allianz - Slovenská poisťovňa
Online

Online hlásenie poistnej udalosti

Hlásenie poistnej udalosti - vozidlá

Povinné zmluvné poistenie - škoda na zdraví
Povinné zmluvné poistenie – poškodený
Povinné zmluvné poistenie – poistený
Havarijné poistenie – poistený

Hlásenie poistnej udalosti - majetok

Majetok - požiar, živel, voda, stroj, zásielka, náklad
Majetok - zodpovednosť za škodu poškodený
Majetok - zodpovednosť za škodu poistený
Majetok - škody spôsobené pri preprave (dopravca)
Majetok - škoda spôsobená pri výkone povolania

Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Záchranná činnosť horskej služby
Úrazové poistenie
Poistenie stornovacích poplatkov
Poistenie predčasného návratu zo zájazdu
Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
Poistenie batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov, športových potrieb

Súvisiace odkazy

Poistné udalosti zo životného a neživotného poistenia
Ďalšie služby
Hlásenie poistnej udalosti
Nonstop infolinka 0800 122 222