1. Prihlásenie
  2. Vaše údaje
  3. Vaša zmluva
  4. Platba

Prosím, prihláste sa s Vašimi údajmi:

Vážený klient, v súvislosti so skončením PZP pre vaše auto vám ponúkame nové poistenie v produkte MOJE AUTO.
Prosím vyplňte svoje údaje a číslo ponuky, ktoré ste obdržali poštou. Po vyplnení vám vygenerujeme nový návrh poistnej zmluvy poistenia MOJE AUTO, balíček Comfort.