Vyberte si formu hlásenia:

Online Telefonicky Osobne

Volajte zo Slovenska:

0800 122 222

Volajte zo zahraničia:

+421 2 4961 5677

Linka je klientom k dispozícií 24 hodín denne 7 dní v týždni

Na ktorejkoľvek pobočke
Allianz - Slovenskej poisťovne
Kontakty - pobočky

Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivo zašlite poštou na adresu:

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Stiahnuť tlačivo