Poistná udalosť

Nahlásiť poistnú udalosť Zistiť stav
poistnej udalosti
Doplniť doklady k poistnej udalosti Tlačivá

Vyberte si tlačivo na stiahnutie:

Správa o nehode

V prípade dopravnej nehody vyplňte a podpíšte spolu s druhým účastníkom nehody tlačivo "Správu o nehode".

Stiahnuť dokument

Volajte zo Slovenska:

0800 122 222

Volajte zo zahraničia:

+421 2 4961 5677

Linka je klientom k dispozícií 24 hodín denne 7 dní v týždni

Na ktorejkoľvek pobočke
Allianz - Slovenskej poisťovne
Kontakty - pobočky

Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivo zašlite poštou na adresu:

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Stiahnuť tlačivo