Allianz.comAllianz DirectAllianz - Slovenská poisťovňa
Online poistenie

Online cestovné poistenie

1
ďalší krok
2
ďalší krok
3

Poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu

Typ poistenia
Krátkodobé
Polročné
Celoročné
Poistení sú seniori
Celoročné poistenie
Územná platnosť
Dátum
Počet osôb
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí v neobmedzenej výške
áno
nie
Poistenie batožiny, zodpovednosti, úrazu a doplnkových asistečných služieb
áno
nie
Nadštandardné poistenie batožiny (vyšší limit poistného krytia)
áno
nie
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
áno
nie
Rizikové pripoistenie
áno
nie
Poistenie stornovacích poplatkov
Cena cestovnej služby (cena zájazdu, letenky,...)
Dátum zaplatenia prvej splátky alebo záväznej rezervácie cestovnej služby
Online PZP so zľavou

Cestovné poistenie online

Online cestovné poistenie ponúka jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob, ako si cez internet uzatvoriť komplexné poistenie na súkromnú alebo služobnú cestu z pohodlia domova alebo práce kedykoľvek počas dňa. Individuálne komerčné cestovné poistenie Vás finančne chráni v prípade poistnej udalosti a poskytuje podporu vo forme asistenčných služieb, ak sa na Vašej zahraničnej ceste dostanete do problémov. Poistenie si môžete uzatvoriť s okamžitou platnosťou.

Popri cestovnom poistení cez internet môžete pre poistenie na cesty využiť aj služby našej Infolinky a uzatvoriť si cestovné poistenie cez telefón. Poistenie na dovolenku si môžete takisto uzatvoriť cez SMS. SMS poistenie ponúkame prostredníctvom skráteného čísla 6611.

Prostredníctvom našej poistnej kalkulačky cestovného poistenia si môžete urobiť výpočet poistného nielen pre cestu do zahraničia ale aj pre poistenie dovolenky na Slovensku. Po uzatvorení zmluvy môžete cestovné poistenie priamo zaplatiť online.

Cestovné poistenie do zahraničia Vám ponúka: Pre tých, ktorí často cestujú do zahraničia, ponúkame: Dlhodobé poistenia Vám kryjú nielen súkromné cesty ale aj cesty služobné a rekreačné zimné športy. Nemusíte už naďalej myslieť na uzatvorenie poistenia pred každou cestou.

Nie vždy platí, že najlacnejšie cestovné poistenie je zároveň aj najvýhodnejšie cestovné poistenie. Ponúkame Vám komplexné cestovné poistenie s prvotriednymi službami. Aj preto bolo naše poistenie už viackrát ocenené ako najlepšie cestovné poistenie na trhu.

PREČO SI UZATVORIŤ CESTOVNÉ POISTENIE U NÁS?

Ponúkame Vám:
 • neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí
 • profesionálne asistenčné služby s celosvetovým pokrytím poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • poistenie zimných športov v základnej cene
 • automaticky máte poistenú služobnú aj súkromnú cestu
 • cestovné poistenie do zahraničia ako aj pre územie Slovenskej republiky
 • poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu v zvýhodnenom balíčku
 • poistenie rizikových športov a činností, výkonnostných športov a rizikových povolaní
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • k poisteniu stornovacích poplatkov zadarmo poistenie nevyužitej cesty
 • cestovné poistenie s okamžitou platnosťou
 • ročné, polročné alebo rodinné cestovné poistenie
 • zľavu za poistenie cez internet
 • možnosť hlásenia poistnej udalosti aj telefonicky, prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie