Allianz - Slovenská poisťovňa
Online

Online cestovné poistenie

1
ďalší krok
2
ďalší krok
3

Poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu

Typ poistenia
Krátkodobé
Polročné
Celoročné
Poistení sú seniori
Celoročné poistenie
Územná platnosť
Dátum
Počet osôb
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
áno
nie
Poistenie batožiny, zodpovednosti, úrazu a doplnkových asistenčných služieb
áno
nie
Nadštandardné poistenie batožiny (vyšší limit poistného krytia)
áno
nie
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
áno
nie
Rizikové pripoistenie
áno
nie
Poistenie stornovacích poplatkov
Cena cestovnej služby (cena zájazdu, letenky,...)
Dátum zaplatenia prvej splátky alebo záväznej rezervácie cestovnej služby

Cestovné poistenie online

Online cestovné poistenie ponúka jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob, ako si cez internet uzatvoriť komplexné poistenie na súkromnú alebo služobnú cestu.

Popri cestovnom poistení cez internet môžete pre poistenie na cesty využiť aj služby našej infolinky a uzatvoriť si cestovné poistenie cez telefón. Poistenie na dovolenku si môžete takisto uzatvoriť cez SMS. SMS poistenie ponúkame prostredníctvom skráteného čísla 6611.

Poistiť sa môžete nielen na cestu do zahraničia ale aj na dovolenku na Slovensku.

PREČO SI UZATVORIŤ CESTOVNÉ POISTENIE U NÁS?

Ponúkame vám:
 • neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí
 • profesionálne asistenčné služby s celosvetovým pokrytím poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • automaticky máte poistenú služobnú aj súkromnú cestu
 • cestovné poistenie do zahraničia ako aj pre územie Slovenskej republiky
 • poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu v zvýhodnenom balíčku
 • poistenie rizikových športov a činností, výkonnostných športov a rizikových povolaní
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • k poisteniu stornovacích poplatkov zadarmo poistenie nevyužitej cesty
 • cestovné poistenie s okamžitou platnosťou
 • ročné, polročné alebo rodinné cestovné poistenie
 • zľavu za poistenie cez internet
 • možnosť hlásenia poistnej udalosti aj telefonicky, prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie